Habitants a data
Habitants a data
Definició del conjunt de dades
Sector:
Habitants a data
Paraules claus:
Data d'incorporació al catàleg:
09/02/2017 12:52:25
Grau d'obertura:
Publicació de dades
Darrera actualització:
05/12/2019 08:45:58
Freqüència d'actualització:
Anual
Editor:
Ajuntament La Pobla de Vallbona
Vote aquest contingut
Indica la teua puntuació de l'1 al 5
Resultats:
0 vots