Últimes noticies
Definició del conjunt de dades
Sector:
Últimes noticies
Paraules claus:
noticias, noticies
Data d'incorporació al catàleg:
16/11/2016 19:19:15
Grau d'obertura:
Publicació de dades
Darrera actualització:
16/11/2016 19:24:35
Freqüència d'actualització:
Editor:
Ajuntament La Pobla de Vallbona
Descàrregues
Vote aquest contingut
Indica la teua puntuació de l'1 al 5
Resultats:
1 vots