Catàleg de dades obertes Gob.es
Aquest catàleg de dades permet accedir, des d'un únic punt, als diferents llocs web i recursos del Sector Públic que ofereixen informació pública.
Les dades estan a la disposició dels usuaris organitzats i estructurats per formats i temes, entre altres criteris.
Definició del conjunt de dades
Sector:
Catàleg de dades obertes Gob.es
Paraules claus:
Data d'incorporació al catàleg:
17/11/2016 14:19:58
Grau d'obertura:
Publicació de dades
Darrera actualització:
06/02/2017 13:13:53
Freqüència d'actualització:
Temps real
Editor:
Datos Externos
Vote aquest contingut
Indica la teua puntuació de l'1 al 5
Resultats:
4 vots