Catàleg de dades obertes Gob.es
Aquest catàleg de dades permet accedir, des d'un únic punt, als diferents llocs web i recursos del Sector Públic que ofereixen informació pública.
Les dades estan a la disposició dels usuaris organitzats i estructurats per formats i temes, entre altres criteris.
Definició del conjunt de dades
grupo
Sector:

Catàleg de dades obertes Gob.es

Paraules claus:

Data d'incorporació al catàleg:

17/11/2016 14:19:58

Grau d'obertura:

aperturaabierto

Publicació de dades
Darrera actualització:

06/02/2017 13:13:53

Freqüència d'actualització:

Temps real

Editor:

Datos Externos

Vote aquest contingut
Indica la teua puntuació de l'1 al 5
Resultats:
4 vots