Consorci Valencia Interior - Dades tonelades
Cifres per municipi (tn) - Any en curs
Definició del conjunt de dades
grupo
Sector:

Consorci Valencia Interior - Dades tonelades

Paraules claus:

Data d'incorporació al catàleg:

17/11/2016 14:32:45

Grau d'obertura:

aperturaabierto

Publicació de dades
Darrera actualització:

21/11/2016 08:19:03

Freqüència d'actualització:

Cuadrimestral

Editor:

Datos Externos

Vote aquest contingut
Indica la teua puntuació de l'1 al 5
Resultats:
0 vots