Consorci Valencia Interior - Dades tonelades
Cifres per municipi (tn) - Any en curs
Definició del conjunt de dades
Sector:
Consorci Valencia Interior - Dades tonelades
Paraules claus:
Data d'incorporació al catàleg:
17/11/2016 14:32:45
Grau d'obertura:
Publicació de dades
Darrera actualització:
21/11/2016 08:19:03
Freqüència d'actualització:
Cuadrimestral
Editor:
Datos Externos
Vote aquest contingut
Indica la teua puntuació de l'1 al 5
Resultats:
0 vots