Llistat de comerços
Definició del conjunt de dades
Sector:
Llistat de comerços
Paraules claus:
Data d'incorporació al catàleg:
17/11/2016 15:12:03
Grau d'obertura:
Publicació de dades
Darrera actualització:
21/11/2016 08:31:08
Freqüència d'actualització:
Temps real
Editor:
Ajuntament La Pobla de Vallbona
Vore resultats al mapa
Descàrregues
Vote aquest contingut
Indica la teua puntuació de l'1 al 5
Resultats:
3 vots