Habitants per zona padronal
Habitants per zona padronal
Definició del conjunt de dades
grupo
Sector:

Habitants per zona padronal

Paraules claus:

Data d'incorporació al catàleg:

09/02/2017 13:23:41

Grau d'obertura:

aperturaabierto

Publicació de dades
Darrera actualització:

05/12/2019 08:44:55

Freqüència d'actualització:

Anual

Editor:

Ajuntament La Pobla de Vallbona

Vote aquest contingut
Indica la teua puntuació de l'1 al 5
Resultats:
3 vots