Habitants per zona padronal
Habitants per zona padronal
Definició del conjunt de dades
Sector:
Habitants per zona padronal
Paraules claus:
Data d'incorporació al catàleg:
09/02/2017 13:23:41
Grau d'obertura:
Publicació de dades
Darrera actualització:
26/03/2019 11:14:36
Freqüència d'actualització:
Anual
Editor:
Ajuntament La Pobla de Vallbona
Vote aquest contingut
Indica la teua puntuació de l'1 al 5
Resultats:
2 vots