Les nostres Dades Obertes - Dades obertes

L’objectiu de València Dades Obertes és posar a disposició de tots una sèrie de dades que, elaborades pel propi Ajuntament i no estant subjectes a restriccions legals, puguen donar lloc a nous desenrotllaments.

Definim un dada pública com aquella que s’ha registrat, recopilat o generat per l’Ajuntament de València –O per encàrrec de l’Ajuntament- en l’exercici de les seues funcions, excloent aquelles dades que estiguen subjectes a restriccions de privacitat, propietat o seguretat, o aquelles que contenint dades personals pogueren infringir la legislació sobre protecció de dades personals, o les dades que tinguen regulada la seua publicació per mitjà d’un procediment administratiu.

La ciutadania, les empreses i les institucions, poden fer ús lliurement d’estes dades per a consultar-les o per a crear nous servicis, obtenint si així ho desitgen un valor comercial, sempre subjectes a les condicions de reutilització que establix l’Ajuntament.

L’Ajuntament es compromet a mantindre actualitzades les diferents sèries de dades publicades, així com a augmentar el nombre de sèries publicades en funció d’objectius de valor social i tenint en compte el cost de la seua obertura.

Així mateix s’ofereixen un seguit de Dades Obertes externs propietat d’altres organismes, i seran aquests els encarregat del seu manteniment.